Privacy Policy

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau – để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với người khác hoặc để xem các nội dung của chúng tôi.

COOKIE

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào.

Tuyên bố về Quyền riêng tư Toàn cầu của Tải vui

Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như loại nội dung bạn xem hoặc tương tác; các tính năng bạn sử dụng; hành động bạn thực hiện nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất trên trang. Mọi thông tin của bạn đều được bảo đảm an toàn và bảo mật.

Các phần mềm và game được Tải vui đăng lên với mục đích chia sẻ và quảng bá. Nếu đơn vị phát hành có yêu cầu gỡ xuống thì Tải vui sẽ xóa bài đăng để đảm bảo lợi ích của nhà phát hành. Bạn có thể liên hệ qua [email protected]